2023

1. Dimou, Evangelia. Atmintis, “priklausymo vietai jausmas” ir gyvenimo stilius “atokiuose” Šiaurės Vakarų Graikijos Kalloni ir Trikorfo kaimuose. Vadovas prof. dr. Vytis Čubrinskas.

2. Narkutė, Gabrielė. Jaunystė „Karalių mieste”: erdvė, vieta ir ateities vizijos. Vadovė dr. Kristina Jonutytė.

3. Karosaitė, Ernesta. Tikėjimo draugišku tarpbendruomeniniu sugyvenimu palaikymas: Jaunimo taikos aktyvistų derybos kipriečių tapatybės tema.Vadovas prof. David Sutton.

4. Owajoba, Olumide Felix. Stigmatizacijos poveikis žmonių, turinčių albinizmo sutrikimą, socialinei įtraukčiai: Ekiti valstijos (Nigerija) atvejis.  Vadovė doc. dr. Jolanta Kuznecovienė.

5. Šimaitis, Saulius. Kraujas kaip kultūrinė išraiška. Jehovos liudytojų ir medicinos specialistų santykių atvejis. Vadovas dr. Eugenijus Liutkevičius.

 

 

2022 

1. Balnytė, Julija.  Aktyviai sportuojančių moterų sporto, kūno ir moteriškumo sampratos: bokso klubo atvejis. Vadovas prof. dr. Artūras Tereškinas. 

2. Baltramonaitytė, Šarūnė. Duomenizuotas kūnas: skaitmeninės savęs stebėjimo praktikos sportuojančių žmonių kasdienybėje. Vadovė Dr. Daiva Bartušienė.

3. Gineikaitė, Renata. Religingumas ir dvasingumas krikščioniškoje religinėje bendruomenėje. Vadovė Doc. dr. Jolanta Kuznecovienė. 

4. Miežytė, Živilė. Tarp antreprenerių ir dienos samdinių: laisvės laikiškumas maisto kurjerių darbe. Vadovė Dr. Kristina Jonutytė. 

5. Noreikaitė, Saulė. Plastinė chirurgija kaip lyties identiteto formavimo praktika tarp moterų virtualioje bendruomenėje. Vadovas Prof. dr. Artūras Tereškinas.  

6. Panov Aleksej. Tulūzos skvoterių “žmonių namai”. Erdvės etinis konstravimas. Vadovė Dr. Kristina Jonutytė. 

7. Pavilanskaitė, Goda. Bespredielas Užupyje: rajono socialinės kultūrinės transformacijos ilgamečių rajono gyventojų akimis. Vadovė Doc. dr. Kristina Šliavaitė. 

8. Skridailaitė, Jorūnė. Išmanieji senjorai: informacinės technologijos senėjimo konstravime ir patirtyse (etnografija trečiojo amžiaus universitete). Vadovė Doc. dr. Kristina Šliavaitė. 

9. Vyšniauskas, Ignas. Šaldytuvai, maistas ir jausmai: bendruomeninis rūpestis Naujajame Orleane. Vadovas Prof. Roberto E. Barrios. 

10. Zablackaitė, Živilė. Atokumas: gyvenimo Lietuvos kaime iššūkiai. Vadovė Dr. Ida Harboe Knudsen.   

 

2021 

1. Avin, Agneška. Įsivaizduojant geresnį gyvenimą: Vilniaus romų dalyvavimas tarptautinio(ne)mobilumo procesuose. Vadovė Dr. Vita Kontvainė. 

2. Skaisgirytė, Solveiga. Siekiamo vyriškumo modelis, kurį suformavo šiuolaikinės Ugandos medijos: NTV Uganda šou “MEN” atvejis . Vadovė Dr. Eglė Česnulytė

2016 m.

1. Agocs Bridgitte Maria.  Piliečių atsakas į „pabėgėlių krizę“: neformalios savanorių grupės Budapešte atvejis. Vadovė Doc. K. Šliavaitė.

2. Karpavičius Darius. Europeizacijos iššūkiai: Lietuvos ūkininkų atsakas į Europos Sąjungos politikas. Vadovas Prof. V. de Munck.

3. Kovalenkovaitė Neringa. Vaišnavų artimų ryšių konstravimas. Lietuvos atvejis. Vadovė Doc. J. Kuznecovienė

4. Vaitkevičiūtė Agnė. Lazdijų sentikių kitoniškumo konstravimas. Vadovas Prof. V. Čiubrinskas. 

5. Lisauskaitė Raminta. Tarp įsitraukimo ir pasitraukimo: prieglobstį gavusių moterų musulmonių prisitaikymo lietuvos visuomenėje strategijos. Vadovė Doc. K. Šliavaitė. 

6. Petrulytė Laura. Gyvenimas kai „nieko nenori“: asmeninis depresijos, kaip ligos, patyrimas. Vadovė Dr. G. Baltrušaitytė. 

7. Lygienė Renata. Lietuvių katalikų religingumo konceptualizacijos: laidotuvių mieste atvejis. Vadovė Doc. J. Kuznecovienė.

8. Ringytė Viktorija. Savęs aukojimas kaip Dievo patyrimas: katalikiško vienuolyno Lietuvoje atvejis. Vadovas Prof. M. Rothstein. 

2015 m.

1. Brancevičius Albinas. Kultūrinė atmintis 1863 m. sukilimo tremtinių palikuonių šeimose. Vadovas Prof. V. Čiubrinskas. 

2. De Urraza Maria Jose. Sociokultūrinės įvairovės patirtys, iššūkiai ir sprendimu paieškos: daugiaetninės mokyklos Kaune atvejo analizė. Vadovė Doc. K. Šliavaitė. 

3. Grickevičiūtė Dovilė. Kančia ir pilietiškumas lietuvių tremtinių pasakojimuose apie 1941-1953 metų tremtį. Vadovė Prof. N. Klumbytė. 

4. Jankutė Vilma. Negotiable Hospitality: Local Entrepreneurs and Their Relations with Tourism and Otherness in Rhodes. Vadovas Prof. D. E. Sutton. 

5. Kalkan Melike. The Embodiment of an Afro-Brazilian Identity Through the Practice of Capoeira in Lisbon (Portugal). Vadovas Prof. R. E. Barrios

6. Martinaitytė Jūratė. Lietuvių musulmonų religinio atsivertimo patirtys. Vadovė Doc. J. Kuznecovienė.

7. Sagaidak Kristina. Lesbietės ir biseksualios moterys Lietuvoje: nuo spintos iki Gedimino prospekto. Vadovė Doc. K. Šliavaitė. 

8. Tamošiūnaitė Simona. Pagalbos organizavimas priverstinai persikelti turėjusiems asmenims Kaltanisetoje: tarp idėjos ir įgyvendinimo. Vadovė Doc. K. Šliavaitė. 

9. Želvytė Vaiva. Šiaulių miesto erdvių simbolinė transformacija benamių praktikose. Vadovė Dr. R. Indriliūnaitė

2013 m.

1. Dievaitis, Povilas. Kauno automobilių turgaus prekiautojų kasdienybė: „balansavimas“ tarp formalių ir neformalių taisyklių. Vadovas Doc. dr. Jolanta Kuznecovienė

2. Jurčiūtė-Balevičienė, Eglė. Depresyviojo metalo (sub)kultūra: kultūrinė raiška ir socialinio organizavimosi principai globalizacijos kontekste. Vadovas Dr. Kristina Šliavaitė

3. Leonavičiūtė, Adelina. Trečiosios lietuvių imigracijos į JAV bangos (nuo 1990 metų) ekonominio įsivietinimo trajektorijos. Vadovas Doc. dr. Jolanta Kuznecovienė

4. Lukauskaitė, Aušra. Totoriai Lietuvoje: XXI a. musulmoniškos tapatybės iššūkiai. Vadovas Prof. dr. Vytis Čubrinskas

5. Reinikis, Julius. Gyvenimo kokybės paieškos jungiantis į bendruomenes emigracijoje: Londono lietuvių atvejis. Vadovas Prof. dr. Vytis Čubrinskas

6. Sonda, Mindaugas. Romų moterų situacija Šūtkos darbo rinkoje Makedonijoje: antropologinė atvejo analizė. Vadovas Dr. Kristina Šliavaitė

7. Stravinskaitė, Dominyka. „Kito“ konstravimas ir multikultūralizmas: organizacijos „Anglų gynybos lyga“ atvejis. Vadovas Dr. Darius Daukšas

8. Zakarevičiūtė, Ieva. Imaging Woman in the Streets of Cairo. Analyses of Cairo Graffiti. Vadovas Prof. dr. Vytis Čubrinskas

2012 m.

1. Aglinskas, Vaiva Lina. In the Shadow of Skyscrapers: place, power and social Change in Šnipiškės, Vilnius. Vadovė Prof. dr. Neringa Klumbytė

2. Cechanavičiūtė, Ana. „Mano žemė“: Neringos krašto „Jūros žmonių“ socialinės atminties perdavimo ir raiškos būdai. Vadovas Prof. dr. Vytis Čiubrinskas

3. Gervickaitė, Simona. Walking in Two Worlds: Contemporary Lakota Identity. Vadovas Prof. dr. Ingo Schröder

4. Leistrumaitė, Ieva. Lokalumo konstravimas globalizuotoje aplinkoje. Lokalaus maisto atvejis Lietuvoje: „Viva sol“ asociacija. Vadovas Prof. dr. Vytis Čiubrinskas

5. Lopetaitė, Rasa. Vyrai ir vyriškumas baruose: Šiaulių miegamojo rajono Baro atvejis. Vadovas Prof. dr. Artūras Tereškinas

6. Lukytė, Lina. Skurstančiųjų patirtys ir išgyvenimo strategijos: labdaros valgyklos Lietuvoje atvejis. Vadovė Dr. Kristina Šliavaitė

7. Stepušaitytė, Vitalija. “Tai tas jausmas, kad esi reikiamoje vietoje reikiamu metu”: namų konstravimas modernių klajoklių atveju. Vadovas Prof. dr. Vytis Čiubrinskas

8. Šataitė, Rasa. Between Real and Virtual: an Ethnographical Research of MMORPG Phenomenon. Vadovas Doc. dr. Victor De Munck

2011 m.

1. Aleknavičiūtė, Ţivilė. Naujųjų tapatybės ir bendruomeniškumo formų iškilimas transnacionalinėje erdvėje: Batiment L studentų bendrabučio Lione atvejis. Vadovas Prof. dr. Vytis Čiubrinskas

2. Čėglytė, Aurelija. Gyvūnų teisių judėjimo Lietuvoje kompetencijų analizė: iniciatyvinės grupės „Gerbk gyvūnų teises“ atvejis. Vadovas Prof. dr. Gintautas Maţeikis

3. Gordon, Williams. Mobile Livelihoods: a Case Study of Lithuanian International Long – haul Truck Drivers. Vadovas Prof. dr. Vytis Čiubrinskas

4. Nevulienė, Gitana. Konfesinio tapatumo aspektai: Evangelikų reformatų bendruomenės Kaune atvejis. Vadovė Dr. Milda Ališauskienė

5. Rumbutytė, Lina. Women Sold for Sex Industry as a Target Group of NGO: an Anthropological Anglysis of a Case Study in Lithuania. Vadovė Dr. Kristina Šliavaitė

6. Triuškaitė, Rasa. Asmeninių ir bendrųjų senatvės prasmių perskyra senelių globos namų perspektyvoje. Vadovas Prof. dr. Gintautas Maţeikis

2010 m.

1. Brikaitė, Inga. Buvimas medžiotoju: medžiotojiško tapatumo konstravimas “Ūdros” medžiotojų būrelyje. Vadovas Dr. Donatas Brandišauskas

2. Dulevičiūtė, Vilija. Experiencing Academia. Stories from Student Life in Lithuania. Vadovas Prof. dr. Ingo W. Schröder

3. Klimavičiūtė-Minkštimienė, Greta. Ryšys tarp aktoriaus ir žiūrovo: antropologinė perspektyva. Vadovas Prof. Romas Vaštokas

4. Kovalskytė, Dovilė. Tarp vietos ir ne-vietos: antropologinė erdvės analizė Kopenhagos centrinėje geležinkelio stotyje. Vadovas Prof. Romas Vaštokas

5. Liutkevičius, Eugenijus. Krikščioniškasis fundamentalizmas Lietuvoje: Kauno baptistų bendruomenės studija. Vadovas Dr. Donatas Brandišauskas

6. Pankinaitė, Sigita. Etniškumas daugiakultūrinėje aplinkoje: Slovėnijos tarptautinio vaikų darželio bendruomenės atvejis. Vadovė Dr. Kristina Šliavaitė

7. Petkevičiūtė, Rūta. Vyriškumo konstravimas kalėjimo erdvėje. Vilniaus pataisos namų atvejis. Vadovas Prof. dr. Artūras Tereškinas

8. Petrusevičiūtė, Agnė. The Contruction of Pagan Identity in Lithuanian “Pagan Metal” Culture. Vadovas Prof. dr. Ingo W. Schröder

9. Zinkevičiūtė, Raimonda. Socialinių ribų konstravimas diasporoje: lietuvių Londone atvejis. Vadovas Prof. dr. Vytis Čiubrinskas

2009 m.

1. Andrulionytė, Miglė. Lesbiečių subkultūros stilius Lietuvoje: (ne)matoma apranga ir reprezentacija. Vadovas Prof. dr. Artūras Tereškinas

2. Bagdonavičiūtė, Giedrė. Valgymo sutrikimai: patologiško moters kūno ar patologinės kultūros atspindys? Vadovė Dr. Giedrė Baltrušaitytė

3. Dargužytė, Zita. Secular Piligrims? Contemporary Jewish Roots Tourists to Lithuania. Vadovė Dr. Anja Peleikis

4. Gokutė, Jolita. Studentų – dėstytojų santykių įtaka aukštojo mokslo kokybei. Vadovas Doc. dr. Victor De Munck

5. Jančiūtė, Gintarė. Sezoninių migrantų iš Lietuvos socialinio kapitalo raiška Anglijoje: “Paradise” fermos atvejis. Vadovė Dr. Daiva K. Kuzmickaitė

6. Markevičiūtė, Dalia. Internal Linkages and External Adjustment of Muslim People in Lithuania. (Lietuvos musulmonų tarpusavio ryšiai ir išorinis prisitaikymas). Vadovas Doc. dr. Victor De Munck

7. Matulevičius, Saulius. “Europos indėnai”. Šiaurės Amerikos indėnų kultūrų konstravimas Lietuvoje. Vadovas Prof. Romas Vaštokas

8. Petraitytė, Ginta. Lietuvos kariuomenės propagandos subjekto konstravimo strategija. Vadovas Doc. dr. Victor De Munck

9. Petrušauskaitė, Vita. Miesto socialinės organizacijos formos: ekologiško maisto kooperatyvas afroamerikiečių rajone, Niujorke, JAV. Vadovas Prof. dr. Ingo W. Schröder

10. Vaigauskaitė, Vaida. Nuo Laisvės alėjos iki “Akropolio”: viešosios miesto erdvės suvokimas ir transformacija. Vadovas Prof. Romas Vaštokas

2008 m.

1. Arminaitė, Simona. Pilietinės visuomenės apraiška: protesto už “Lietuvos” kino teatrą atvejis. Vadovas Prof. Romas Vaštokas

2. Celešiūtė, Ingrida. Privalomosios karinės tarnybos karių vyriškumo sampratos Lietuvos kariuomenėje. Vadovė Dr. Kristina Šliavaitė

3. Gudelytė. Rasa. Jogos praktikavimas Lietuvoje: tarp rytietiškos tradicijos ir alternatyvios medicinos. Vadovė Dr. Giedrė Baltrušaitytė

4. Malciūtė, Justė. Savanorystė nevyriausybinėje organizacijoje Lietuvoje (antropologinė analizė). Vadovė Dr. Kristina Šliavaitė.

5. Markevičiūtė, Snieguolė. Onkologinės ligos poveikis individo savęs suvokimui ir socialiniams ryšiams. Vadovė Dr. Giedrė Baltrušaitytė

6. Pavalkytė, Giedrė. Lietuvių imigrantų Ispanijoje socialiniai ryšiai: nuo pažinčių iki bendruomenės? Vadovas Prof. dr. Vytis Čiubrinskas

7. Raziulytė, Rosita. Lietuvos kaimo internetizavimas: nuo ES vizijos iki kaimo realybės (antropologinė perspektyva). Vadovė Dr. Kristina Šliavaitė

8. Šemeta, Gediminas. Lietuviškas serialas, kaip gyvenimo būdo žurnalas: vizualinės antropologijos prieiga. Vadovas Prof. Romas Vaštokas

2007 m.

1. Endriukaitytė, Vida. Holivudinių filmų įtaka šiuolaikiniam lietuviškam kinui vizualinės antropologijos perspektyvoje. Vadovas Prof. Romas Vaštokas

2. Gresevičiūtė, Rita. Marijampolės automobilių turgaus bendruomenė: iš ekonominės antropologijos perspektyvos. Vadovas Prof. Dr. Vytis Čiubrinskas

3. Kontrimaitė, Jolanta. Moters įvaizdžiai lietuviškuose žurnaluose moterims: šiuolaikinių (1998- 2006 m.) grožio etalono konstruktų analizė vizualinės antropologijos aspektu. Vadovas Prof. Romas Vaštokas

4. Pavlova, Milena. Kaliningrado srities lietuvių identiteto kaitos procesai. Vadovas Prof. Dr. Vytis Čiubrinskas

5. Vaškevičiūtė, Ernesta. Imigrantų akultūracijos ir integracijos procesai iš antropologijos perspektyvos. Vadovas Prof. Dr. Vytis Čiubrinskas

6. Zeigis, Andrius. Vartojimas viešojoje erdvėje: J. Basanavičiaus gatvės Palangoje analizė. Vadovas Prof. Dr. Gintautas Mažeikis

7. Žemaitytė, Rūta. Kibbutz’ų transformacija šiuolaikiniame Izraelyje. Kibbutz’o Giv’at Brenner atvejis. Vadovas Prof. Romas Vaštokas

8. Žoramskė, Inga. Rusiškumo įvaizdis lietuviškojo identiteto konstravime: antropologinis požiūris. Vadovas Doc. dr. Victor De Munck

2006 m.

1. Akstinavičiūtė, Ieva. Lietuvių diaspora ir Lietuva: transmigrantų identiteto kaitos profiliai. Vadovas Prof. dr. Vytis Čiubrinskas

2. Berniūnas, Renatas. Kognityviniai artefaktai, ideologijos objektai ir ikonoklazmas: Lietuvos sovietiniai paminklai postsovietiniame kontekste. Vadovas Prof. Romas Vaštokas

3. Bliumkytė, Austėja. Lietuviško kino (1959 – 1972 m.) vizualinės sistemos antropologinė analizė. Vadovas Prof. Romas Vaštokas

4. Bučmytė, Dangira. Bausmę atlikusių asmenų socialinio identiteto fragmentacija. Naujų tapatybės formų paieškos. Vadovas Prof. dr. Vytis Čiubrinskas

5. Česienė, Skirmantė. Homoseksualūs žmonės viešose ir privačiose erdvėse: socialistinis ir posocialistinis Lietuvos kontekstas. Vadovas

6. Jurevičiūtė, Asta. Seksualinių lyčių santykių išraiškų transformacija lietuviškuose vaidybiniuose filmuose: vizualinės antropologijos perspektyva. Vadovas

7. Petraitytė, Daiva. Nuo tradicijos iki parapsichologijos: alternatyvioji medicina Lietuvoje antropologiniu požiūriu. Vadovas

8. Pranatytė, Lina. Neopagoniška religinė bendruomenė “Vilkatlakai”: senovės baltų gyvenimo būdo rekonstrukcija dabartinės Lietuvos kontekste. Vadovas Prof. dr. Ingo W. Schröder

9. Šerkšnaitė, Kristina. Ritualų raiška nepagoniškoje Romuvos religinėje bendruomenėje. Vadovas Prof. dr. Ingo W. Schröder

10. Turlienė, Jurgita. Vaikų darželis: “gero” vaiko konstravimas. Vadovas Prof. Dr. Vytis Čiubrinskas

11. Tumonienė, Lina. Atskirtis atskirtyje: romų identitetai posovietinėje Lietuvoje. Vadovas Dr. Gediminas Lankauskas

12. Vandzinskaitė, Deivida. Bendrųjų ir vietinių žinojimo formų skirtumai Šiaulių senelių globos namuose. Vadovas Prof. dr. Gintautas Mažeikis