Vytis Čiubrinskas

Vyriausias mokslo darbuotojas, SAC vadovas
VDU Sociologijos katedros profesorius.

Vidmantas Vyšniauskas

Jaunesnysis mokslo darbuotojas.
Tyrimų interesai: etnines mažumas, socialinio ir kultūrinio identiteto politiką, regioninė antropologija.

Rūta Dapkūnaitė

VDU sociologijos doktorantė.
Tyrimų interesai: prievartinė migracija.

Dovilė Grickevičiūtė

Tyrimų bendradarbė
Mokslinių interesų kryptys: (informacija rengiama)

Indra Lukošienė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja. VDU socialinės antropologijos magistrė.
Administration

Kristina Jonutytė

Tyrimų bendradarbė
Mokslinių interesų kryptys: religijų antropologija; budizmo antropologija; politikos ir ekonomikos antropologija.

Mykolė Lukošienė

VDU sociologijos doktorantė.
Mokslinių interesų kryptys: miesto antropologija.

Aleksej Panov

VDU socialinės antropologijos magistras.
Tyrimų interesai: valstybes antropologija, naujų socialinių judėjimų antropologija