Socialinė ir kultūrinė antropologija

Tai mokslas etnografinių lauko tyrimų pagrindu tiriantis žmonių prigimties, gyvensenos, elgsenos bei mąstysenos bendrumus ir skirtumus globalioje palyginamojoje perspektyvoje. Antropologijos disciplinoje vyrauja dvi pagrindinės srovės: britų ir amerikietiškoji. JAV susiklostė keturių krypčių antropologija apimanti: biologinę (fizinę) antropologiją, archeologiją, kultūrinę antropologiją bei lingvistinę antropologiją. 20 a. pradžioje Vakarų Europoje biologinei antropologijai atsiskyrus, antropologija vystėsi socialinių ir humanitarinių mokslų srityje socialinės antropologijos ar sociokultūrinės antropologijos pavadinimu. Centrinės ir Rytų Europos šalyse sociokultūrinė antropologija tebėra nelengvai atpažįstama disciplina kadangi čia istoriškai yra susiklostę etnologijos ir biologinės antropologijos mokslo kryptys.

Sociokultūrinės antropologijos disciplina Lietuvoje yra palyginti nauja akademinėje arenoje. Pirmoji kultūrinės antropologijos katedra  įkurta VDU 1990 m.  lietuvių diasporos antropologų iš JAV ir Kanados, ypač prof. Liucijos Baškauskaitės,  pastangomis. Deja po poros metų ji buvo performuota į Etnologijos ir folkloristikos katedrą, o disciplina susiaurinta iki minimumo. Nuo 1994 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete dėstomi keli sociokultūrinės antropologijos  kursai, čia iki 2003 veikė antropologijos studijų metodinis kabinetas (Socialinės antropologijos ir etnologijos centras).  2000 – 2008 m. Šiaulių universitete veikė  Kultūrinės antropologijos centras.

Socialinės Antropologijos centras (toliau SAC) įkurtas 2005 metais kaip Vytauto Didžiojo universiteto padalinys skirtassocialinės ir kultūrinės antropologijos mokslo tyrimams ir studijoms bei jo žinomumui ir plėtotei Lietuvoje palaikyti.  SAC veikloje dalyvauja Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai, o taip pat antropologinius tyrimus atliekantys doktorantai ir magistrantai. Nuo 2004 VDU vykdoma Socialinės antropologijos  magistrinių studijų programa.

SAC Pagrindiniai uždaviniai:

  • Inicijuoti ir vykdyti antropologinių tyrimų projektus ir jų rezultatus panaudoti VDU Socialinės antropologijos studijų procese;
  • Organizuoti mokslines konferencijas, seminarus, praktikumus ir kt. renginius skirtus akademinei bendruomenei bei plačiajai visuomenę pristatyti šiuolaikinį sociokultūrinės antropologijos mokslo  spektrą ir vykdomus tyrimus;
  • Plėtoti mokslinį ir akademinį bendradarbiavimą su Pietų Ilinojaus universiteto (JAV) Antropologijos departamentu ir kitomis kolegialiomis  institucijomis šalyje ir užsienyje;
  • Atstovauti sociokultūrinės antropologijos mokslo bei studijų kryptį nacionaliniu ir tarptautiniu mastu inicijuojant ir vykdant nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo programas studijų ir tyrimų srityse bei rengiant jungtines tarptautines ar nacionalines antropologijos mokslo bei visų lygių universitetinių  studijų programas.

SAC Mokslinio tyrimo projektai

SAC tyrimai apima platų temų spektrą, nuo post-socializmo antropologijos, religijos ir socialinės atminties tyrinėjimų, nacionalinio identiteto raiškos iki migracijos, transnacionalizmo ir globalizacijos procesų antropologinės analizės Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos šalyse.  Antropologinių  lauko tyrimų vietos: Didžioji Britanija, Norvegija, Ispanija, JAV, Lenkija, Indija,  Rusija,  Suomija, Latvija, Estija, Danija, Švedija, Ukraina, Šiaurės Airija,  Kroatija ir Lietuva.

 

Seminarai

Nuo pat Socialinės Antropologijos Centro įsikūrimo pradžios  akademinių mokslo metų rudens ir pavasario semestrais organizuojami tradicija tapę SAC seminarai „Šiuolaikinės antropologijos problemos ir perspektyvos” kurių metu Lietuvos ir užsienio kolegos skaito pranešimus bei rengiamos diskusijos aktualiais socialinės ir  kultūrinės antropologijos klausimais.