Thomas Hylland Eriksen “An overheated world”

2018 gegužės 7-8d.VDU dviejų dienų konferencijoje  Thomas Hylland Eriksen skaitė paskaitą “An overheated world” bei…

Globalumo fragmentacija: politinė priklausomybė, kultūra ir žmogaus teisės

2017 m. spalio 6-7 d. įvyko Baltijos šalių doktorantų mokyklos tarptautinė konferencija-seminaras „Globalumo fragmentacija: politinė…

Transnacionalizmas ir identitetų fragmentacija

2014 m. lapkričio 15d. įvyko  konferencija “Transnacionalizmas ir identitetų fragmentacija” Organizatoriai: Socialinės antropologijos centras, VDU;…

Transnacionalizmo raiška etninėse ir transetninėse bendruomenėse: lauko tyrimų apžvalga

2013 m. spalio 28d. įvyko konferencija “Transnacionalizmo raiška etninėse ir transetninėse bendruomenėse: lauko tyrimų apžvalga”….

Religija šiuolaikinėje Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo sankirtos

2013 gegužės 10d. įvyko konferencija “Religija šiuolaikinėje Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo sankirtos”. Organizatoriai: Socialinės…

Valstybė ir identitetų fragmentacija: (trans)nacionalumas, kosmopolitizmas ar lokalumas?

2012 m. lapkričio 21d. įvyko konferencija “Valstybė ir identitetų fragmentacija: (trans)nacionalumas, kosmopolitizmas ar lokalumas? “….

Sekuliarizacijos procesas Lietuvoje: viešo religingumo iššūkiai

2011 m. gegužės 27 d. įvyko konferencija “Sekuliarizacijos procesas Lietuvoje: viešo religingumo iššūkiai”. Organizatoriai: Socialinės…

Identitetas ir Migracija: Teoriniai debatai ir praktika

2009 m. lapkričio 20d. įvyko konferencija “Identitetas ir Migracija: Teoriniai debatai ir praktika”. Organizatoriai: Socialinių…

Identiteto politika: Migracija, Bendruomenės ir Multikultūralizmas

2009 m. gegužės 28-31d. įvyko konferencija “Identiteto politika: Migracija, Bendruomenės ir Multikultūralizmas”. Organizatoriai: Socialinės Antropologijos…

Identitetų politikos tyrimai: Teoriniai Debatai ir Praktika

2008 m. spalio 3d. įvyko konferencija “Identitetų politikos tyrimai: Teoriniai Debatai ir Praktika”. Organizatoriai: Socialinės…

Lietuviškojo identiteto raiškos modeliai globalizacijos sąlygomis

2006 m. spalio 30d. įvyko konferencija “Lietuviškojo identiteto raiškos modeliai globalizacijos sąlygomis”. Prezentacijos: identitetas ir…

Apibrėžiant Regioną: Sociokultūrinė Antropologija ir Tarpdisciplininės Perspektyvos

2005 m. gegužės 19-25d. įvyko konferencija “Apibrėžiant Regioną: Sociokultūrinė Antropologija ir Tarpdisciplininės Perspektyvos”. Organizatoriai: Socialinės…