Socialinės antropologijos programos studentai studijuoja šiuolaikines antropologijos teorijas bei tyrimo metodus, moderniosios visuomenės politinę antropologiją, taikomąją …

Sociologai (-ės) ir antropologai (-ės) tiria žmonių elgesį bei socialines jėgas, veikiančias ir formuojančias politiką, verslą, medijas, švietimą, kultūrą, religiją, asmeninį bei šeimos gyvenimą…

Socialinės antropologijos programos studentai turi galimybę įgyti Pietų Ilinojaus universiteto, (JAV) magistrinių antropologijos studijų sertifikatą…