2023m. balandžio 27 d. 17 val. nuotoliniu būdu įvyko dr. Ramunės Miežanskienės seminaras.

Pranešimo anotacija:

Teisinė sistema yra neatsiejama visuomenės narių kasdienio gyvenimo dalimi. Jos pažinimas gali tapti puikiu instrumentu, kuriuo vadovaujamasi siekiant savo tikslų, ir priešingai – ignoravimas lems iššūkius bei gali tapti svaria kliūtimi įvairiuose socialiniuose santykiuose. Kokį santykį sukurtume jei susidurtumėme su mums dar nepažįstama teisine sistema? Ar Lietuvos teisės reikalavimai pakankamai suprantami ir įgyvendinami užsieniečiams? Kaip teisinė sąmonė susijusi su integracijos procesu?

Į šiuos kausimus atsakysime atkreipdami dėmesį į tai, kaip Lietuvos teisinėje sistemoje jaučiasi naujai atvykusieji. Įsigilinsime į susiklostančio santykio su priimančios valstybės teisės sistema turinį. Kelsime klausimus ir rasime atsakymus apie tai, ar imigravusieji ,,perkelia“ kilmės valstybės požiūrius ir elgseną naujoje teisinėje aplinkoje. Atpažinsime kokie iššūkiai ir rizikos lydi šiame santykyje ir kodėl svarbu atkreipti dėmesį į imigrantų teisinę sąmonę ir jos kaitą.