Home page

Socialinės Antropologijos centras (toliau SAC) įkurtas 2005 metais kaip Vytauto Didžiojo universiteto padalinys skirtassocialinės ir kultūrinės antropologijos mokslo tyrimams ir studijoms bei jo žinomumui ir plėtotei Lietuvoje palaikyti.  SAC veikloje dalyvauja Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai, o taip pat antropologinius tyrimus atliekantys doktorantai ir magistrantai. Nuo 2004 VDU vykdoma Socialinės antropologijos  magistrinių studijų programa.

SAC Pagrindiniai uždaviniai:

  • Inicijuoti ir vykdyti antropologinių tyrimų projektus ir jų rezultatus panaudoti VDU Socialinės antropologijos studijų procese;
  • Organizuoti mokslines konferencijas, seminarus, praktikumus ir kt. renginius skirtus akademinei bendruomenei bei plačiajai visuomenę pristatyti šiuolaikinį sociokultūrinės antropologijos mokslo  spektrą ir vykdomus tyrimus;
  • Plėtoti mokslinį ir akademinį bendradarbiavimą su Pietų Ilinojaus universiteto (JAV) Antropologijos departamentu ir kitomis kolegialiomis  institucijomis šalyje ir užsienyje;
  • Atstovauti sociokultūrinės antropologijos mokslo bei studijų kryptį nacionaliniu ir tarptautiniu mastu inicijuojant ir vykdant nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo programas studijų ir tyrimų srityse bei rengiant jungtines tarptautines ar nacionalines antropologijos mokslo bei visų lygių universitetinių  studijų programas.

Seminarai

Nuo pat Socialinės Antropologijos Centro įsikūrimo pradžios  akademinių mokslo metų rudens ir pavasario semestrais organizuojami tradicija tapę SAC seminarai „Šiuolaikinės antropologijos problemos ir perspektyvos” kurių metu Lietuvos ir užsienio kolegos skaito pranešimus bei rengiamos diskusijos aktualiais socialinės ir  kultūrinės antropologijos klausimais.