Transnacionalizmas
V. Čiubrinskas, D. Daukšas, J. Kuznecovienė, L. Labanauskas, M. Taljūnaitė, 2014. Transnacionalizmas ir nacionalinio identiteto fragmentacija, „Versus Aureus” leidykla, Vilnius.

Globalizacijos sąlygomis imigrantai, valstybių paribių gyventojai ir tautinės mažumos patiria iššūkį tapatintis tik su viena valstybe. Šioje  studijoje sociologinių ir antropologinių tyrimų pagrindu siekiama  atsakyti į klausimą, kaip kinta jaunų Lietuvos piliečių ir lietuviakilmių  asmenų, gyvenančių Čikagoje, Londone, Punske, Šalčininkuose, Klaipėdoje ir Visagine, identitetas.

Lietuviškas identitetas
V. Čiubrinskas (sud.) 2011. Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose. Kaunas: VDU leidykla.

Didėjant šiuolaikinio pasaulio mobilumui ir emigracijos iš Lietuvos  mastui, ši sociokultūrinės antropologijos ir sociologijos studija (mokslinių straipsnių rinkinys) nagrinėja tarptautinės migracijos ir identiteto sampratas ir jųjų sąveika. Remiantis atskirose šalyse  atliktais lauko tyrimais analizuojamas nacionalinės valstybės ribas peržengiančios, išjudintos ir išteritorintos lietuviškosios tapatybės  įsivietinimas šiuolaikinės lietuvių emigracijos kraštuose: Airijoje,  Anglijoje, JAV ir Norvegijoje.

Lietuviškojo identiteto trajektorijos
V.Čiubrinskas, J. Kuznecovienė (sud.), 2008. Lietuviškojo identiteto trajektorijos. Kaunas: VDU leidykla.

Lietuviškojo identiteto trajektorijos – tai antropologinė-sociologinė studija apie globalizacijos paveiktos lietuviškos tapatybės kontūrus.  Knygos sudarytojai siūlo bet kokį kalbėjimą apie tautinę tapatybę   pradėti nuo prielaidos, kad nebuvo ir nėra vieno ir nekintančio  lietuviškumo modelio tačiau, kad ir kokie įvairūs bei paslankūs būtų tapatybės pavidalai, iš jų susiklosto tauta. Ši studija – tai bandymas  tyrimų pagrindu atsakyti į klausimą, ką šiandien reiškia būti lietuviais.

Kiti leidiniai:
  • Milda Ališauskienė, Jolanta Kuznecovienė, 2013. Religija ir visuomenė: teorinės įžvalgos ir kasdienybės praktikos. Kaunas: Vytautas Magnus University Press.
  • Jolanta Kuznecovienė, Milda Ališauskienė, Donatas Glodenis ir Ingo W. Schroder, 2012. Religija Lietuvoje. Tarp sekuliarizacijos ir (ar) kaitos. Kaunas: Vytautas Magnus University Press.
  • Identity Politics: Migration, Communities and Multilingualism, – Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. 20 (Studia Anthropologica, vol. 4), 2010. Klaipeda: Klaipeda University Publishers.
  • Identity Politics: Histories, Regions and Borderlands, – Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. 19 (Studia Anthropologica, vol. 3), 2009. Klaipeda: Klaipeda University Publishers.
  • Victor C. De Munck, 2008. Kultūros tyrimai: patirtis ir apibendrinimai. Kaunas: VDU leidykla.
  • Vytis Čiubrinskas, 2007. Socialinės ir kultūrinės antropologijos teorijos. Mokomoji knyga. Kaunas: VDU leidykla.
  • Defining Region: Socio-Cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, – Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. 17 (Studia Anthropologica, vol. 1), 2006. Klaipeda: Klaipeda University Publishers.
  • Defining Region: Socio-Cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, – Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. 18 (Studia Anthropologica, vol. 2), 2006. Klaipeda: Klaipeda University Publishers.